Højtydende moduler med en effektivitet på mere end 21% - Sikrer maksimalt udbytte

Effektiviteten af et solcellemodul er central og spiller en stor rolle for, hvor meget du kan få ud af dit solsystem. Derfor er det vigtigt at vælge moduler med en høj effektivitet for at maksimere energiproduktionen. Her finder du alle moduler med en effektivitet på over 21%, uanset om det er mono- eller bifaciale, sorte eller sølvfarvede rammer eller Full Black-moduler. Når det gælder celletyper, kan du vælge mellem p-doterede celler, n-doterede celler og heterojunction-celler. Vi ser i øjeblikket det bedste forhold mellem pris og ydelse i solcellemoduler med n-doterede celler. Desuden er disse højeffektive moduler udstyret med den nyeste halvcelleteknologi , som sikrer maksimalt energiudbytte. Vi fører de mest effektive moduler fra de mest velrenommerede producenter i branchen, såsom JA Solar, Jinko, Trina, Longi, Canadian og mange flere. Vi har et meget bredt udvalg af højeffektive solcellemoduler med en nominel effekt på op til 660 W. Alt dette kan du få hos os til fordelagtige priser, som vi kan garantere gennem samarbejde med førende distributører i Europa. 

For at sikre, at du virkelig kun får de resultater, der er relevante for dig, har vi implementeret filterindstillinger, der fungerer intuitivt og hurtigt. Desuden kan søgefiltre gemmes. Registreringen på vores markedsplads er gratis og risikofri for dig. Det eneste krav er, at din virksomhed er aktiv i solcellebranchen. 

Læs mere

Højeffektive solcellemoduler - hvad er der at overveje?


De solceller, der bruges i et solcellemodul, har betydning for solcellemodulets ydeevne og effektivitet.

Her er en oversigt over de vigtigste punkter:
1. Maksimal ydeevne: De bedste solceller opnår høj effektivitet ved at maksimere omdannelsen af indfaldende sollys til elektricitet. I praksis er de bedste værdier i øjeblikket omkring 25%.
2. Effektiv brug af ressourcer: En god solcelle er kendetegnet ved en effektiv brug af råmaterialer. Det gør det muligt at udnytte de tilgængelige ressourcer optimalt og samtidig reducere det økologiske fodaftryk.
3. Lang holdbarhed: Den bedste solcelle har en lang levetid og bevarer sin ydeevne over en lang periode. Høj holdbarhed er afgørende for langsigtet rentabilitet og bæredygtig drift. PID og LID er de vigtige kriterier her.
4. Afbalanceret pris/ydelsesforhold: Den bedste solcelle har et godt pris/ydelsesforhold, dvs. den opnår høj ydelse til en rimelig pris. Dette muliggør en økonomisk attraktiv brug af solteknologi.
5. Anvendelighed og skalerbarhed: En god solcelle er kendetegnet ved sin brede anvendelighed og skalerbarhed i industriel skala. Den er alsidig og kan bruges fleksibelt i forskellige applikationer.
6. Genanvendelighed: Den bedste solcelle tager også hensyn til genanvendeligheden af de anvendte råmaterialer. Miljøvenlig bortskaffelse og genanvendelse af solceller bidrager til solteknologiens bæredygtighed.
7. Nye teknologier: Den nuværende udvikling tyder på, at TOPCon- og HJT-solceller kan erstatte den tidligere førende PERC-teknologi inden for de næste 5-10 år. Tandemsolceller opnår i øjeblikket de højeste virkningsgrader og har et lovende potentiale for fremtiden.
8. Metalliseringens indflydelse: Den måde, råmaterialerne bruges på i metalliseringen, har stor indflydelse på produktionsomkostningerne. Effektive metalliseringsprocesser er med til at reducere produktionsomkostningerne og muliggøre en mere økonomisk produktion af solceller.

Samlet set er maksimal ydeevne, effektiv brug af ressourcer, lang holdbarhed, et afbalanceret forhold mellem pris og ydeevne og hensyntagen til nye teknologier afgørende for den bedste solcelle. Gennem kontinuerlig forskning og udvikling samt innovationer inden for produktionsteknologi optimeres solceller fortsat og tilbyder et lovende potentiale for brugen af vedvarende energi.PV-teknologier på markedet, effektive solcellemoduler: 


Effektivitetens indflydelse på solcellers effektivitet.

At vælge den rigtige PV-teknologi er afgørende for, at ingeniører kan udvikle effektive og højtydende solcellemoduler. Når man evaluerer de forskellige teknologier, spiller solcellernes effektivitet en central rolle. Læs mere om de forskellige PV-teknologier og deres effektivitet her.

1. Naturlige effektivitetsgrænser: De halvledere, der bruges i solceller, har naturlige effektivitetsgrænser. Ifølge Shockley-Queisser-grænsen når krystallinsk silicium (c-Si) en teoretisk effektivitet på 26,7 %. Galliumarsenid (GaAs) opnår en teoretisk virkningsgrad på 29,1 % og cadmiumtellurid (CdTe) 22,1 %.
2. Udbredelse af krystallinsk silicium: Brugen af krystallinsk silicium er mest udbredt. Siliciumskivemoduler tegner sig for mere end 95 % af den globale markedsandel af alle installerede solsystemer. Men med hensyn til det effektivitetspotentiale, der kan opnås i praksis, er forbedringerne i de nyeste siliciumsolceller marginale og ligger på omkring 25 %. Solcelledesignet udvikler sig konstant for at frigøre yderligere effektivitetspotentiale.
3. PERC-, TOPCon- og HJT-teknologier: I øjeblikket dominerer PERC-solceller markedet med en teoretisk effektivitet på 24,5 % (andel på omkring 75 % i 2021). Forskningen forventer dog, at TOPCon- og HJT-teknologierne vil vokse. Den kombinerede markedsandel for disse to solcelletyper var omkring 5 % i 2021.
4. TOPCon-teknologi: TOPCon står for Tunnel Oxide Passivated Contact og beskriver en særlig konstruktionsmetode for solceller. Longi HiMo 6 er et af de bedste solcellemoduler med TOPCon-teknologi. Det er kendetegnet ved høj effektivitet og ydeevne.
5. HJT-teknologi: Heterojunction-teknologi (HJT) bruger n-type siliciumskiver med tynde lag af dopet og intrinsisk silicium og transparente ledende oxidlag (TCO). Denne teknologi har længe været brugt til produktion af solceller og har et lovende potentiale.
Effektiviteten af en solcelle er en grundlæggende indikator for dens ydeevne og omkostningseffektivitet. Det er dog vigtigt at bemærke, at de offentliggjorte effektiviteter er opnået under ideelle standardtestbetingelser (STC), som sjældent forekommer i praksis. Ingeniører bør også overveje andre faktorer som omkostninger, pålidelighed og skalerbarhed, når de vælger solcelleteknologi.
Med fortsat forskning og udvikling bliver solceller fortsat optimeret for at opnå højere effektivitet og forbedret energiproduktion. At vælge den rigtige teknologi er afgørende for at gøre solcelleanlæg mere effektive og bæredygtige og for at bidrage til den globale energiomstilling.


Ydelsessammenligning mellem TOPCon- og PERC-solceller: Undersøgelse fra Fraunhofer ISE

En nylig undersøgelse fra Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) sammenligner ydelsen af TOPCon- og PERC-solceller og viser interessante resultater. De to teknologier konkurrerer om markedsandele og er lovende for fremtidens solceller (PV).
PERC-teknologien (Passivated Emitter Rear Cell) dominerer i øjeblikket PV-markedet med en markedsandel på omkring 75 %. Disse solceller er kendetegnet ved en passiveret emitterbagelektrode, som fører til højere lysabsorption og forbedret energiudbytte. Den teoretiske effektivitet for PERC-solceller er 24,5 %.
TOPCon-teknologien (Tunnel Oxide Passivated Contact) er et lovende alternativ til PERC. Undersøgelsen viser, at TOPCon-celler har et højt effektivitetspotentiale og er i stand til at overgå PERC-solceller med hensyn til effektivitet. Den teoretiske effektivitet for TOPCon-solceller er omkring 25,8 %.
Forskerne ved Fraunhofer ISE fandt ud af, at TOPCon-celler fungerer bedre end PERC-celler under dårlige lysforhold, som dem, der forekommer tidligt om morgenen eller sent om aftenen. Det skyldes lavere rekombination ved cellekontakterne, som er bedre undertrykt med TOPCon-teknologien.
Derudover har TOPCon-solceller også en bedre temperaturafhængighed sammenlignet med PERC. De viser et mindre fald i effektiviteten med stigende temperaturer. Dette er en vigtig faktor for solcellers ydeevne i varme klimaer eller under intens solstråling.
Undersøgelsen understreger dog også, at produktionsomkostningerne for TOPCon-celler i øjeblikket er højere end for PERC. Den kommercielle implementering af TOPCon-teknologien kræver derfor yderligere forskning og udvikling for at reducere omkostningerne og forbedre konkurrenceevnen.
Samlet set viser Fraunhofer ISE's undersøgelse, at TOPCon-solceller har et lovende potentiale for fremtidens fotovoltaik. De har højere ydeevne under dårlige lysforhold og bedre temperaturafhængighed sammenlignet med PERC-celler. Industrien vil fortsætte med at arbejde på at reducere omkostningerne og gøre TOPCon-teknologien mere kommercielt attraktiv. Denne sammenligning af ydeevnen mellem de to teknologier viser, at udviklingen af nye solcelleteknologier yder et vigtigt bidrag til udviklingen af solenergi.
Kilde: https://www.pv-magazine.de/2022/01/20/fraunhofer-ise-topcon-vs-perc/Hvordan bestemmer man effektiviteten af en solcelle?


Effektiviteten af en solcelle bestemmes på en præcis og reproducerbar måde. For at gøre dette testes cellerne under standardbetingelser i laboratoriet. I disse standardtestbetingelser (STC) bestråles cellen lodret med en "solsimulator", også kaldet en "flasher" i branchen. Under STC gengives en defineret strålingseffekt på 1.000 W og spektret for naturligt lys. Desuden holdes omgivelsestemperaturen konstant på 25°. Ydeevneegenskaberne er anført i databladet, og det samme gælder mulige variationer. Normalt modtager kunderne en flash-liste, når de har afgivet en ordre. Her registreres produktets faktiske ydelsesdata på modulniveau. Modulerne kan derefter tildeles via serienummeret. 
Den indfaldende lysenergi genererer elektroner i cellen og fører til et strømflow, når de negative og positive poler er forbundet. Cellen justerer sin spænding for at regulere strømflowet afhængigt af den tilsluttede belastning. Hvis belastningen øges yderligere, når cellen et punkt, hvor den maksimale effekt (Pmpp) nås, hvorefter strømmen og spændingen falder.
For at bestemme solcellens effekt skal man gange de målte værdier af strøm og spænding ved Pmpp. Den beregnede værdi divideres derefter med den indstrålede effekt for at bestemme cellens effektivitet.
Det er vigtigt at bemærke, at effektiviteten og ydelsesforholdet for et PV-system afhænger af forskellige individuelle faktorer. Det kan være en udfordring for private brugere at bestemme disse værdier nøjagtigt. Derfor spiller solcellernes effektivitet en vigtigere rolle i den offentlige diskussion end et helt systems ydelsesforhold. Solcellernes effektivitet fungerer som et kvalitetsmærke og kan måles præcist, mens ydelsesforholdet påvirkes af forskellige eksterne faktorer.
Modulernes effektivitet er dog også underlagt eksterne faktorer, såsom bestrålingsværdien eller den omgivende temperatur. Temperaturkoefficienten har en direkte indflydelse på et solcellemoduls ydeevne. Temperaturkoefficienten angiver, hvordan modulets ydeevne opfører sig ved ændringer i driftstemperaturen. Da solcellemoduler opvarmes af solstråling, er det vigtigt at forstå, hvordan temperaturen påvirker deres ydeevne.
En positiv temperaturkoefficient betyder, at modulets ydeevne falder, når temperaturen stiger. Typisk ligger temperaturkoefficienten mellem -0,3% og -0,5% pr. grad Celsius. Det betyder, at modulets ydeevne falder med denne procentdel pr. grad Celsius temperaturstigning.Sammenligning af fosfordoping og bor-doping af solceller: Fordele og ulemper

Doping er et afgørende trin i produktionen af solceller, hvor man laver specifikke urenheder i halvledermaterialerne for at opnå bestemte elektriske egenskaber. Fosfor- og bor-doping er to almindelige metoder til at give bestemte egenskaber til ønskede halvledermaterialer som f.eks. silicium. Her er fordelene og ulemperne ved begge dopingteknikker:
Fosfordoping: Fordele:
1. Elektron-doping: Fosfor doter silicium med ekstra elektroner, hvilket gør halvlederen n-doteret. Dette fører til en forøgelse af materialets ledningsevne.
2. Gode elektriske egenskaber: Fosfordoteret silicium viser høj mobilitet af ladningsbærere, hvilket fører til effektiv elektrisk ledningsevne.
3.Lav elektrisk modstand: Fosfordoteret silicium udviser lav elektrisk modstand, hvilket fører til lavt energitab og bedre solcelleydelse.
Ulemper:
1. Rekombination: Fosfordotering kan øge rekombinationen af ladningsbærere, hvilket fører til tab af fotostrøm og lavere solcelleeffektivitet.
2. Overfladefejl: Fosfordoping kan føre til defekter på siliciumets overflade, hvilket kan påvirke materialets kvalitet og føre til en reduceret levetid for solcellen.
3. Diffusionsproces: Dopingprocessen med fosfor kræver specielle teknikker såsom diffusionsprocessen, som kan være mere kompleks og dyr.
Bor-doping: Fordele:
1. Huldoping: Bor doper siliciumet med huller, hvilket p-doper halvlederen. Dette tillader strømmen af huller som ladningsbærere og bidrager til materialets ledningsevne.
2. Lav rekombination: Bor-doteret silicium viser mindre rekombination af ladningsbærere, hvilket kan føre til højere solcelleeffektivitet.
3. Færre overfladedefekter: Bor-dotering fører til færre defekter på siliciumets overflade sammenlignet med fosfor-dotering.
Ulemper:
1. Lavere mobilitet: Bor-doteret silicium viser lavere mobilitet af ladningsbærere sammenlignet med fosfor-doteret silicium, hvilket kan føre til lavere elektrisk ledningsevne.
2. Højere elektrisk modstand: Bor-doteret silicium viser lavere elektrisk modstand end fosfor-doteret silicium, hvilket kan føre til lavere elektrisk ledningsevne.. højere elektrisk modstand: Bor-doteret silicium viser højere elektrisk modstand end fosfor-doteret silicium, hvilket kan føre til højere energitab og lavere solcelleydelse.
3. Følsomhed over for temperatur: Bor-doterede solceller kan være følsomme over for ændringer i omgivelsestemperaturen, hvilket kan påvirke deres ydelse.
Samlet set giver både fosfor- og bor-dotering specifikke fordele og ulemper for solcelleydelsen. Valget af dopingmetode afhænger af flere faktorer, såsom den ønskede type ladningsbærer, effektivitet og omkostninger. Løbende forskning og udvikling på dette område har til formål at forbedre dopingteknikkerne og løbende øge solcellernes effektivitet og ydeevne.