Gegevensbescherming

Wij, Solartraders Benelux BV, gevestigd in Barendrecht als gebruiker van Solartraders.com, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer ernstig en houden ons strikt aan de regels van de wet op de gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover dat technisch noodzakelijk is. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of om andere redenen aan derden worden doorgegeven.

De enige uitzondering is de overdracht van klantgegevens ten behoeve van de verwerking van handelsactiviteiten op de marktplaats van SolarTraders.com.

De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welk soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

Gegevensverwerking op deze website

Het platform SolarTraders.com verzamelt en bewaart automatisch informatie die uw browser naar ons stuurt in serverlogbestanden. Dit zijn:

Browsertype/-versie, gebruikt besturingssysteem, Referrer URL (de eerder bezochte pagina), hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres), tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen worden toegewezen aan personen die niet specifiek zijn voor Solartraders Benelux BV. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen en de gegevens worden na een statistische evaluatie gewist.

Uitzondering hierop is het IP-adres, dat in verband met de betreffende klantrekening wordt opgeslagen om misbruik van het handelsplatform te kunnen onderzoeken. Dit gebeurt voor de veiligheid van onze klanten. Elke vorm van bekendmaking is uitgesloten, met uitzondering van aanhangige prejudiciële procedures.

Webanalyse

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zog. „Cookies“, Tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in principe naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Er is IP anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren, die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Cookies

De webpagina's maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Ze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen.

Newsletter

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden er niet verzameld. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde in uw klantaccount of op andere manier herroepen.

Recht op informatie

U heeft te allen tijde recht op informatie over de opgeslagen gegevens over uw persoon, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de opslag. Informatie over de opgeslagen gegevens kunt u verkrijgen op info(at)solartraders.com.

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij uw vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde beantwoorden. Als u vragen heeft waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen antwoord kon geven of als u meer gedetailleerde informatie over een bepaald punt wilt ontvangen, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze klantenservice: benelux(at)solartraders.com.