PowerOptimizers voor zonnepanelen van SolarEdge, Huawei, Tigo en andere fabrikanten. 

Optimisers zijn modules of apparaten die op elke afzonderlijke zonnemodule worden aangesloten en de prestaties van alle modules afzonderlijk maximaliseren. Een optimiser kan op meerdere modules worden aangesloten. Ze zorgen voor de best mogelijke energieproductie, zelfs in schaduwrijke of vuile omstandigheden, verbeteren de flexibiliteit van het systeem en vereenvoudigen de bewaking en het onderhoud van het zonnesysteem. Op onze marktplaats bieden we optimizers van SolarEdge, Tigo, Huawei en andere fabrikanten met verschillende capaciteiten. De meest populaire zijn zeker de power optimizers van SolarEdge. De serie omvat de P650, P730, P801, P850, P950 of P1100, evenals de S440 en S500.

Power optimizers - om de energieopbrengst van uw zonnesysteem te maximaliseren

Om uw zoekopdracht nauwkeuriger te maken, hebben we filters geïmplementeerd waarmee u snel en eenvoudig alleen die producten kunt weergeven die aan uw behoeften voldoen. Deze zoekfilters kunnen ook worden opgeslagen. Voor een risicovrije en gratis registratie op ons handelsplatform moet je bedrijf echter gevestigd zijn in de fotovoltaïsche industrie.
Lees meer

Zijn energie-optimalisatoren in een zonnesysteem de moeite waard?

Het kan in verschillende gevallen de moeite waard zijn om het zonnesysteem uit te rusten met stroomoptimalisatoren. Een gedetailleerde analyse van de lokale omstandigheden door een zonne-energietechnicus is echter aan te raden om de best mogelijke oplossing voor de individuele situatie te vinden. Er zijn enkele situaties waarin het gebruik van vermogensoptimalisatoren zinvol is om mogelijke prestatieverliezen te compenseren.

Schaduw: Als bepaalde zonnepanelen permanent en zwaar in de schaduw liggen, kan de aanschaf van een optimalisator de moeite waard zijn. Bij lichte beschaduwing is het voordeel echter meestal beperkt.

Verschillende hellingshoeken: Als de modules verschillende hellingshoeken hebben, heeft dit invloed op de instraling en dus op het maximale vermogenspunt (MPP). Hier kunnen PV-vermogensoptimalisatoren helpen om de best mogelijke opbrengst te bereiken.

Verschillende modules: Als een PV-systeem uit verschillende modules bestaat, bijvoorbeeld als gevolg van montage achteraf, kan een zonneoptimalisator ook nuttig zijn om optimale opbrengsten te behalen.Bovendien kan het uitrusten van het zonnesysteem met een optimiser ook nuttig zijn als eenvoudige bewaking en onderhoud op afstand van het systeem gewenst is. Dit is vooral relevant als er meerdere systemen op verschillende locaties worden gebruikt. Het gebruik van prestatieoptimalisatoren kan de onderhoudsinspanning verminderen, omdat potentiële problemen in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord en verholpen.Een uitgebreide analyse van de individuele omstandigheden en professioneel advies zijn cruciaal om te bepalen of de installatie van vermogenoptimalisatoren economisch en technisch zinvol is.


Voordelen van zonnestroomoptimalisatoren: opbrengstoptimalisatie, eenvoudige bewaking en flexibiliteit


PV-vermogensoptimalisatoren bieden verschillende voordelen die in overweging moeten worden genomen bij de beslissing over een zonne-installatie:

Hogere opbrengst: PV-vermogensoptimalisatoren hebben het potentieel om de opbrengst van de zonne-installatie te verhogen. Vooral in situaties waar verschillende instralingsomstandigheden de prestaties van verschillende modules zouden beïnvloeden, kan de individuele regeling en optimalisatie van de modules de maximale opbrengst optimaal benutten. Hierdoor kan een hogere energieproductie worden bereikt.

Eenvoudige bewaking: Power optimizers worden meestal geïnstalleerd met geschikte software die de bewaking van het systeem via een mobiele telefoon of computer vereenvoudigt. Hierdoor kunnen de prestaties van elke module afzonderlijk worden opgevraagd en gecontroleerd. Door gedetailleerde monitoring kunnen defecten of prestatieverliezen sneller worden opgespoord en verholpen, wat leidt tot een betere efficiëntie van het zonnesysteem.

Flexibiliteit: Afhankelijk van het gebruikte optimalisatiesysteem bieden optimaliseerders voor zonne-energie meer flexibiliteit bij de planning en het ontwerp van het zonnesysteem. Verschillende moduletypes, oriëntaties en hellingshoeken kunnen worden gecombineerd. Dit maakt een optimaal gebruik van het beschikbare dakoppervlak mogelijk en opent mogelijkheden voor mogelijke aanpassingen achteraf. Modules die achteraf worden geïnstalleerd - om het systeem uit te breiden of om defecte modules te vervangen - hoeven niet noodzakelijk overeen te komen met de oorspronkelijke modules. Flexibiliteit in de keuze en combinatie van modules maakt het gemakkelijker om het zonnesysteem aan te passen aan individuele vereisten en maakt een efficiënter gebruik van de beschikbare bronnen mogelijk.


Nadelen van power optimizers: kosten, reparatiekosten en hoger energieverbruik


De beslissing om een zonnesysteem te upgraden met power optimizers moet zorgvuldig worden afgewogen, omdat er ook enkele nadelen zijn waarmee rekening moet worden gehouden:

Hoge initiële kosten: het installeren van power optimizers betekent extra kosten voor het zonnesysteem. Met ongeveer 50 €* per module kunnen de aanschafkosten aanzienlijk oplopen. Het is daarom raadzaam om vooraf te controleren of deze kosten worden terugverdiend door een aanzienlijk hogere opbrengst van het systeem.

Hogere reparatiekosten: Bij het gebruik van power optimizers bestaat ook het risico op storingen of defecten. In geval van schade kunnen de reparatiekosten dienovereenkomstig stijgen. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden bij het kiezen van een power optimizer en, indien nodig, passende maatregelen te nemen om de levensduur en betrouwbaarheid van de optimizers te garanderen.

Verhoogd energieverbruik: Power optimizers hebben energie nodig om te functioneren. Deze energie wordt onttrokken aan de zonnepanelen. Het installeren van PV-vermogensoptimalisatoren verhoogt daarom ook het energieverbruik, al is het maar een klein beetje. Het is belangrijk om te controleren of de extra energiebehoefte rendabel is in verhouding tot de verwachte opbrengst van de installatie.Het is belangrijk om op te merken dat de genoemde nadelen niet in alle gevallen voorkomen en afhankelijk zijn van de individuele omstandigheden van de zonne-installatie. In sommige gevallen kunnen de voordelen van power optimizers opwegen tegen de nadelen. Een gedetailleerde analyse van de specifieke vereisten en economische aspecten van de installatie is daarom essentieel.*De vermelde kosten dienen slechts als voorbeeld en kunnen variëren afhankelijk van de fabrikant en de regio. Het is raadzaam om concrete offertes aan te vragen en advies in te winnen bij een specialist.PowerOptimizer van SolarEdge


SolarEdge Power Optimisers zijn een geavanceerde oplossing om de opbrengst van zonne-installaties te maximaliseren. Met hun innovatieve technologie maken ze een optimale vermogensregeling op moduleniveau mogelijk, wat resulteert in een hogere energieproductie. De Power Optimisers worden gebruikt in combinatie met een SolarEdge omvormer en bieden tal van voordelen voor installateurs en systeembeheerders.De SolarEdge Power Optimisers hebben de volgende kenmerken:

Maximale opbrengst: Individuele regeling op moduleniveau minimaliseert vermogensverliezen als gevolg van schaduw, verschillende oriëntaties of vervuiling. Dit resulteert in een hogere energieproductie in vergelijking met conventionele stringomvormersystemen.

Eenvoudige installatie: SolarEdge Power Optimisers kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in de bestaande lay-out van zonnepanelen. Ze worden rechtstreeks aan de achterkant van de modules bevestigd en maken een flexibele installatie mogelijk.

Monitoring en onderhoud op afstand: Met het SolarEdge Monitoring Portal kunnen installateurs en systeembeheerders de prestaties van individuele modules controleren. Eventuele defecten of prestatieverliezen worden in een vroeg stadium gedetecteerd, zodat onderhoudswerkzaamheden efficiënt kunnen worden uitgevoerd.SolarEdge biedt verschillende modellen power optimizers om aan de individuele eisen van verschillende zonne-installaties te voldoen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste modellen:

Power Optimiser P300: Dit model is geschikt voor gebruik in kleinere zonne-installaties en maakt de controle van vermogensverliezen op moduleniveau mogelijk.

Power Optimiser P600: De P600 is geschikt voor grotere zonnepanelen en biedt een hogere vermogensoptimalisatie. Het maakt een nauwkeurige regeling van het vermogen mogelijk en is uitgerust met een geïntegreerde bewakingsfunctie.

Power Optimiser P700: De P700 is ontworpen voor modules met een hoger vermogen en biedt geavanceerde functies voor vermogensoptimalisatie en bewaking.


De verschillen tussen de afzonderlijke modellen zitten voornamelijk in het maximale vermogen, de compatibiliteit met verschillende moduletypes en de specifieke bewakingsfuncties. Het is belangrijk om rekening te houden met de technische gegevens en vereisten van de zonne-installatie om het juiste model te selecteren.


De SolarEdge Power Optimisers bieden een efficiënte en betrouwbare oplossing voor het optimaliseren van de prestaties van zonne-installaties. Met hun geavanceerde technologie en de mogelijkheid tot individuele modulebesturing maken ze een hogere energieproductie en eenvoudige bewaking van het systeem mogelijk. Kies voor SolarEdge Power Optimisers en maximaliseer de opbrengst van uw zonnesysteem.Power optimizers van Tigo of SolarEdge, voor- en nadelen van de productseries.


SolarEdge en Tigo Power Optimisers zijn twee toonaangevende merken in de markt voor optimalisatie van zonnepanelen. Hoewel beide bedrijven vergelijkbare producten aanbieden, zijn er enkele verschillen tussen de SolarEdge en Tigo power optimizers. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht:

Technologie en werking: SolarEdge's power optimizers gebruiken een eigen technologie genaamd "DC-DC Optimisation" om het MPP (Maximum Power Point) op moduleniveau te optimaliseren. Dit maakt een nauwkeurige regeling van het modulevermogen mogelijk en minimaliseert vermogensverlies als gevolg van schaduw of verschillende oriëntaties. Tigo maakt daarentegen gebruik van een technologie genaamd "Selective Deployment", waarbij individuele power optimizers worden gebruikt om specifieke modules te optimaliseren die worden beïnvloed door schaduw of andere factoren.

Compatibiliteit: SolarEdge power optimizers zijn compatibel met SolarEdge omvormers en werken naadloos samen, aangezien beide producten door hetzelfde bedrijf zijn ontwikkeld. Tigo, aan de andere kant, biedt meer flexibiliteit bij de keuze van de omvormer, omdat hun power optimisers compatibel zijn met een breed scala aan merken omvormers.

Monitoring en onderhoud op afstand: SolarEdge biedt een uitgebreid monitoring portaal dat gedetailleerde monitoring van de prestaties van de modules biedt. Het biedt functies voor foutdetectie en onderhoud op afstand van het systeem. Tigo biedt ook een monitoringsysteem, maar dit biedt mogelijk minder uitgebreide functies en is, afhankelijk van het model, mogelijk niet zo gedetailleerd als het SolarEdge-systeem.

Marktpositie en ervaring: SolarEdge is een gevestigde en gerenommeerde leverancier van zonne-energietechnologie en heeft naam gemaakt in de branche. Het bedrijf heeft een breed klantenbestand en uitgebreide ervaring in het ontwikkelen van zonnesystemen. Tigo, aan de andere kant, is een opkomend bedrijf en heeft de afgelopen jaren een plaats voor zichzelf veroverd in de zonne-energiemarkt.


Het is belangrijk op te merken dat zowel SolarEdge als Tigo hoogwaardige power optimizers aanbieden die de opbrengst van zonnepanelen kunnen verbeteren. De keuze tussen de twee fabrikanten hangt af van specifieke eisen, het merk omvormer van voorkeur en andere individuele factoren. Het is raadzaam om advies te vragen aan een professional om de beste oplossing te vinden voor de specifieke zonne-installatie.


Alternatieven voor power optimizers, de ShadeFix van SMA


De ShadeFix van SMA is een innovatieve oplossing voor het optimaliseren van de opbrengst van zonnepanelen, vooral bij gedeeltelijke beschaduwing. In tegenstelling tot conventionele stroomoptimalisatoren werkt de ShadeFix op stringniveau en maakt intelligente regeling van de modulestromen mogelijk. Hier volgt een overzicht van hoe de ShadeFix werkt en wat de voor- en nadelen zijn:


Hoe de ShadeFix werkt:

  • Optimalisatie op stringniveau: de ShadeFix werkt op stringniveau in plaats van individuele modules te optimaliseren. Dit betekent dat de ShadeFix het gedrag van de hele string analyseert en op intelligente wijze de stroomstromen van de afzonderlijke modules regelt.


  • Dynamische stroombegrenzing: De ShadeFix beperkt dynamisch de stroom van de gedeeltelijk beschaduwde modules. Hierdoor wordt de stroomoutput van de optimaal werkende modules gemaximaliseerd terwijl de vermogensverliezen van de beschaduwde modules geminimaliseerd worden.


  • Geen extra componenten: In tegenstelling tot power optimizers vereist de ShadeFix geen extra componenten op de modules. Dit vereenvoudigt de installatie en verlaagt de installatiekosten.


Voordelen van de ShadeFix:

  • Kostenefficiënt: De ShadeFix biedt een kostenefficiënte oplossing voor het optimaliseren van zonnepanelen. Dankzij de regeling op stringniveau zijn er geen dure individuele optimizers voor elke module nodig.


  • Vereenvoudigde installatie: Omdat er geen extra componenten op de modules nodig zijn, is de installatie van de ShadeFix eenvoudig en ongecompliceerd. Dit bespaart tijd en installatiekosten.


  • Betrouwbaarheid: Dankzij de string-gebaseerde optimalisatie biedt de ShadeFix een hoge betrouwbaarheid. Er zijn minder componenten die mogelijk defect kunnen raken, waardoor er minder onderhoud en service nodig is.


Nadelen van de ShadeFix:

  • Beperkte precisie: in vergelijking met power optimizers die op moduleniveau werken, kan de ShadeFix niet dezelfde precisie in power optimalisatie bieden. De prestaties van de beschaduwde modules worden beperkt in plaats van ze afzonderlijk te optimaliseren.


  • Beperkt gebruik bij zware beschaduwing: De ShadeFix is het meest effectief bij gedeeltelijke beschaduwing. Voor zware beschaduwing kunnen prestatieoptimalisatoren die optimalisatie van afzonderlijke modules mogelijk maken een betere oplossing bieden.Concluderend is de ShadeFix van SMA een kosteneffectieve oplossing voor het optimaliseren van de opbrengst van zonnepanelen bij gedeeltelijke beschaduwing. Hoewel het enkele voordelen biedt, zoals vereenvoudigde installatie en lagere kosten, is het belangrijk op te merken dat het niet dezelfde precisie en aanpasbaarheid biedt als traditionele vermogensoptimalisatoren op moduleniveau. De keuze tussen de ShadeFix en power optimizers hangt af van de specifieke vereisten van de zonne-installatie en de mate van beschaduwing. Het wordt aanbevolen om een gedetailleerde analyse van de individuele situatie uit te voeren en, indien nodig, advies in te winnen bij een professional om de beste oplossing voor de specifieke zonne-installatie te vinden.